14.3.05

Weblog ja opetettavat sisällöt

Weblogien historia lähti liikkeelle teksteistä ja linkittämisestä. Nämä muodostavat edelleen weblogien ydinsisällön. Ympäristö tarjoaa opetuskäytössä useita mahdollisuuksia sisältöjen viemiseen: opettaja voi laatia kaikki sisällöt, opiskelijoille voidaan antaa tilaisuus kommenttikeskusteluun, opettaja voi laatia osan sisällöstä ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden itse lisätä sekä kommentteja että sisältöjä, opiskelijat voivat itse tuottaa koko sisällön, opettaja ja opiskelijaryhmä voivat kommentoida, voidaan myös pyytää asiantuntijoita tuottamaan aineistoa, linkitysten avulla voidaan koostaa esimerkiksi keskenään vastakkaisia näkemyksiä esittelevä aineisto, joka ohjaa opiskelijoita itse muodostamaan mielipiteensä asiasta, sisältö voi olla myös yksisuuntaista ohjeistusta tai ajankohtaistiedon välittämistä, sisältö voi koostua lyhyesti selostetuista linkeistä. Variaatiomahdollisuuksia on siis hyvin paljon.

Tekstien ja linkkien lisäksi weblogeihin voidaan lisätä kuvia. Osa weblogeista perustuu ensisijaisesti kuvalliseen kerrontaan. Kuvien lisäksi weblogista voi olla linkkejä video- ja äänitiedostoihin. Weblog soveltuu hyvin esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai havaintopäiväkirjan tekemiseen. Opiskelijaryhmä voi julkaista kenttähavainnoistaan oman weblogin ja selostuksista voidaan käydä kriittistä keskustelua.